انواع روش‌های عصاره گیری
مقالات

انواع روش‌های عصاره گیری

انواع روش‌های عصاره گیری | عصاره‌گیری در فارماکولوژی به معنای جداسازی بخش‌های فعال دارویی بافت‌های گیاهی یا جانوری از اجزای غیرفعال یا بی‌اثر با استفاده

ادامه مطلب »
تولید انواع اسانس و عصاره گیاهی
مفاهیم

تولید اسانس و عصاره گیاهی

تولید اسانس و عصاره گیاهی | بخش قابل توجهی از گونه‌های گیاهی که در طبیعت وجود داشته و توسط انسان شناسایی شده‌اند قابلیت مصرف شدن

ادامه مطلب »
توسعه دانش فنی
مفاهیم

توسعه دانش فنی

توسعه دانش فنی | زمانی که در پی یافتن معنی و مفهوم دانش فنی می‌رویم به تعاریف متعددی برمی‌خوریم. در همین رابطه عده‌ای معتقدند دانش

ادامه مطلب »