گروه گیاهان دارویی و آروماتیک

اسطوخودوس

سرخارگل

افسنطین

اسفرزه

به‌لیمو

بادرنجبویه

بابونه

پونه

باریجه

بهارنارنج

بومادران

پنیرک

بادیان

ختمی

رزماری

رازیانه

زوفا

سنبل الطیب

گل‌گاو‌زبان

شیرین بیان

مریم گلی

گزنه

مرزنجوش

گلرنگ

زردچوبه

دارچین

زعفران

میخک