گروه گیاهان دارویی و آروماتیک

اسطوخودوس

سرخارگل

افسنطین

اسفرزه

به‌لیمو

بادرنجبویه

بابونه

پونه

باریجه

بهارنارنج

بومادران

پنیرک

بادیان

ختمی

رزماری

رازیانه

زوفا

سنبل الطیب

گل‌گاو‌زبان

شیرین بیان

مریم گلی

گزنه

مرزنجوش

گلرنگ

زردچوبه

دارچین