گروه عرقیات

عرق خارمریم

عرق بهارنارنج

عرق به‌لیمو

عرق اسطوخودوس

عرق رازیانه

عرق زنیان